VISITOR REGISTRATION -> English version

HPCI CEE 2020 - Formularz Rejestracyjny Uczestnika

Zawiera rejestrację na CosmeticBusiness Poland 2020

UCZESTNIK

JESTEM ZAINTERESOWANY

Karta wstępu na Kongres HPCI Wejście darmowe

 
 
CAPTCHA

UWAGA: Karta wstępu / identyfikator jest ważna wyłącznie dla osoby, dla której została wystawiona.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vincentz Network GmbH & Co. KG oraz Leipziger Messe GmbH w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vincentz Network GmbH & Co. KG z siedzibą w Plathnerstaße 4c, 30175 Hannover, Germany do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres info@vincentz.net z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie Vincentz Network GmbH & Co. KG lub telefonicznie pod numerem telefonu +49 511 9910-000. Polityka prywatności
3. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leipziger Messe GmbH z siedzibą w Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Niemcy do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres bdsb@leipziger-messe.de z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie Leipziger Messe GmbH lub korzystając ze specjalnego formularza (Contact form to assert your rights) Regulamin oraz ogólne warunki zakupów.