VISITOR REGISTRATION -> English version

HPCI CEE 2020 - Formularz Rejestracyjny Uczestnika

UCZESTNIK


Jestem zainteresowana/y udziałem w:

PREFEROWANY DZIEŃ WIZYTY

W związku z możliwymi ograniczeniami co do maksymalnej ilości odwiedzających w obiekcie prosimy o podane preferowanego dnia wizyty:


 
 

UWAGA: Karta wstępu / identyfikator jest ważna wyłącznie dla osoby, dla której została wystawiona.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vincentz Network GmbH & Co. KG w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vincentz Network GmbH & Co. KG z siedzibą w Plathnerstaße 4c, 30175 Hannover, Germany do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres info@vincentz.net z tematem "BRAK ZGODY”, składając oświadczenie w siedzibie Vincentz Network GmbH & Co. KG lub telefonicznie pod numerem telefonu +49 511 9910-000. Polityka prywatności
3. Oświadczenie związane z epidemią COVID-19: Oświadczam*, iż będę uczestniczyć w targach HPCI CEE 2020 jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 21 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury przy wejściu do obiektu i udzielenie obsłudze ewentualnych dodatkowych informacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek i/lub rękawiczek oraz dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach.

* Oświadczenie może być wymagane w formie pisemnej w dniu wejścia na targi
5. Oświadczam, iż podróż na HPCI CEE 2020 rozpocznę w
(proszę podać kraj i miejscowość)